Week 7 onderbouw

De afgelopen 2 weken heeft u van ons geen verslag gehad. Het was een drukke tijd waarin we te maken hadden met veel zieken en we zoveel mogelijk hebben geprobeerd de groepen op te vangen. 

Brandweer

We hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het thema “de brandweer”.  
We hebben met de kinderen besproken hoe een brand ontstaat en wanneer de brandweer in actie komt. We hebben veel nieuwe woorden geleerd. Brandweerkazerne, helm, vizier, beschermen, alarm, brandkraan, brandslang enz.  

Dit onderwerp spreekt de kinderen vaak aan en ze zijn betrokken en gemotiveerd om mee te praten en te werken over het thema.  

Wat we hebben gedaan

Diverse doelen zijn aan bod gekomen: 

 • We hebben gespeeld met inhoudsmaten. Daarvoor hebben we water in diverse maten geschonken. Daarbij hebben we vol, halfvol en leeg geoefend.  
 • We zijn veel bezig met taalontwikkeling: sommige kinderen leren rijmen. Welke woorden rijmen op elkaar en welke niet. Soms praten we dan over klanken. (hoe iets klinkt) Welke klanken kun je horen in een woord. 
 • Groep 1 is veel bezig met tellen en we leren ook terugtellen. Sommige kinderen zijn ook bezig om de cijfers te leren.   
 • Ook zijn er kinderen die er aan toe zijn om letters en klanken te leren. Zij stempelen en schrijven soms al woorden. 
  Ze vinden het leuk om soms al een werkboekje te maken.  
 • We hebben veel tijd besteed aan klimmen en klauteren. De kinderen hebben hierbij heerlijk brandweertje gespeeld.

Creatieve en beeldende vorming

 • Veel kinderen hebben intensief gewerkt over de brandweer. We hebben brandweerauto’s gevouwen en geplakt. We hebben brandende huizen gemaakt en ladders geplakt.  
  We hebben gebouwd met lego en blokken. Ook kunnen de kinderen al mooie tekeningen maken over brand en brandweerauto’s.  
 • Enkele klassen hebben schrijfdans gedaan. U kunt hier een filmpje bekijken. De kinderen hebben eerst gezien op you-tube hoe een vulkaan tot uitbarsting kan komen. (vlammen en vuur) daarna hebben we dat op muziek getekend.  
 • Schrijfdans  – de vulkaan 

Muziek en rijm

Juf Helen heeft ons een leuk lied geleerd en we leerden ook een versje.


Volgende week sluiten we het thema af. Na de voorjaarsvakantie starten we in de tweede week met het thema LENTE.  

Studiedagen

 Op woensdag 23, donderdag 24 en vrijdag 25 februari hebben we studiedagen. We kijken dan met de hele school naar de resultaten die de kinderen hebben behaald. Ook kijken wij dan kritisch naar ons aanbod en leerkrachthandelen. Wat gaat er goed en waar moeten we eventueel aanpassingen doen. We maken daaropvolgend nieuwe groepsplannen voor de periode tot de zomervakantie. Hierin beschrijven we op welke doelen we aanbod moeten doen en op welke manier we dat gaan doen.  

Verslagen

In deze dagen ronden we ook de verslagen af. Voor de onderbouw betekent dat de ouders van de kinderen uit groep 2 twee verslagen ontvangen op vrijdag 25 februari. 
Na de voorjaarsvakantie volgen dan de verslaggesprekken. U ontvangt voor vrijdag meer informatie.


Oud nieuws

24 maart 2023 Nieuwsbrief maart 2023
23 maart 2023 Nieuws uit de groepen
3 maart 2023 Nieuwsbrief februari 2023
21 februari 2023 Open dag
27 januari 2023 Wist u dat