Over de Clipper

Op de Clipper werken we vanuit de montessorigedachte, waarbij we uitgaan van het beginsel ‘Help mij het zelf te doen’. Naast het reguliere onderwijs, hebben wij een aantal vlakken waarop we ons onderscheiden van andere scholen.

 • Muziek
  De kinderen krijgen les van onze vakdocent muziek. Door middel van spel, dans, zingen en op instrumenten spelen, ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun muzikale vaardigheden en hun creativiteit. Door samen muziek te maken en soms op te treden ontstaat er saamhorigheid en plezier en wordt het zelfvertrouwen van het kind vergroot.
  Ook kunnen kinderen uit groep 6,7 en 8 ervoor kiezen om wekelijks in de Vocal group De Clipper te zingen onder leiding van de vakdocent muziek.
 • Montessori-rondes lopen
  We lopen een grote ronde, kleine ronde en observatieronde. Zo zorgen we dat elk kind tot leren komt.
 • Engels
  Onze leerlingen maken al vanaf de onderbouw spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
 • Kosmisch onderwijs
  Met deze onderwijsmethode leert uw kind met verwondering kijken naar de wereld om zich heen.
 • Werken met doelen
  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen naar gerichte doelen toewerken.

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Voor alle informatie over passend onderwijs, verwijzen wij u graag door naar ons zorgplan. Hierin hebben wij de gehele zorg omschreven voor de Clipper.

Brede School

De Brede School Kop van Zuid is een samenwerkingsverband tussen basisschool de Clipper, de Pijler en de twee kinderopvangorganisaties in de wijk Kop van Zuid. Mogelijk gemaakt door de gemeentelijke subsidie “Leren loont”.

Gedurende het jaar wordt er een blok Brede School-activiteiten aangeboden. De activiteiten starten direct na de herfstvakantie en gaan door tot en met de meivakantie. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, waaraan leerlingen van deze scholen in gemixte samenstelling kunnen meedoen. Deelname is vrijwillig en gratis.

De activiteiten zijn naast “het elkaar leren kennen”, samenwerken, het bieden van gelijke kansen en het ontplooien van talenten, gericht op het maken van verbinding met de kerndoelen van het onderwijs. Hierdoor wordt verdieping mogelijk op cognitief, fysiek, creatief en sociaal emotioneel gebied.