Kleutergroepen 1-2

WELKOM BIJ GROEP 1/2!

In de onderbouw spelen en leren de kinderen samen. Jonge en oudere kleuters zitten vaak bij elkaar in een groep, zodat ze makkelijk van elkaar leren. De kinderen werken individueel en in kleine groepjes aan tafels, in hoekjes en op de gang.

Wat leren de kleuters?

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het ontwikkelen van de zintuigen. Er is veel aandacht voor zelfredzaamheid, regelmaat en de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Door met elkaar te spelen, ontwikkelen de kleuters een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. In de kring doen we spelletjes met taal, zingen we liedjes, houden we groepslessen en vieren we speciale momenten.

De oudere kleuters richten zich op speelse activiteiten, die hen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.