Huiswerk

Één van de dingen die we inzetten om uw kind op het voortgezet onderwijs voor te bereiden, is het meegeven van huiswerk. Zo leren kinderen hier op tijd mee omgaan. De stof sluit aan bij wat in de klas is verteld en geleerd. Soms krijgt een leerling ook persoonlijk huiswerk. Kijk samen naar het huiswerk en bespreek het met uw kind. Dit vinden veel kinderen prettig.