Schooladvies voor V.O.-school

In groep 7 krijgen de kinderen veel leerstof aangeboden en wordt een stevige basis gelegd voor het eindadvies voor het voortgezet onderwijs (VO) in groep 8. Aan het eind van groep 7 volgt een voorlopig advies VO op basis van de beoordelingen in het verslag, de CITO-scores en het beeld dat de leerkracht heeft van uw kind op het gebied van inzet en werkhouding. In groep 8 krijgt uw kind in februari het definitieve eindadvies na de doorstroomtoets die in 2024 landelijk is ingevoerd.