Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

In de bovenbouw besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Zo organiseren we onder andere de volgende activiteiten:

  • Een bezoek aan een scholenmarkt.
  • Een algemene informatiebijeenkomst.
  • Het uitdelen van de informatiebrochure van de gemeente Rotterdam aan elke groep 8-leerling en zijn ouders.
  • Een schoolkeuzeadviesgesprek voor ouders en kind.
  • De Rotterdamse leerroutekaart. Dit is een lessencyclus in de klas, waarbij spelenderwijs kennis wordt gemaakt met het VO. Er worden verschillende beroepen uitgelegd en dieper ingegaan op de kwaliteiten van uw kind en bij welke beroepen die passen.