Welkom op onze Montessorischool

De basisschool is voor elk mens de basis voor de rest van je leven. Voor de kinderen is het dus heel belangrijk dat er veiligheid en vertrouwen is. We beseffen dat u uw kind in acht jaren zo’n 8.000 uur toevertrouwt aan de zorg van het onderwijsteam. Op deze website laten we zien wie we zijn, waarom we de keuzes maken voor Montessori-onderwijs en wat we doen.

Op ‘De Clipper’ staat het samen leren en zorg dragen elke dag centraal. We vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk op hun eigen manier kunnen leren. Samen met de leerkrachten en begeleiders en in nauwe samenwerking met de ouders en/of verzorgers. Het team zet zich daar elke dag voor de volle 100% voor in.

dhr. André Lammers
directeur a.i.

Onze werkwijze

Engels

Kosmisch onderwijs

Werken met doelen

Laatste nieuws van De Clipper