Rondes lopen

Montessori-rondes lopen
De leerkracht hanteert tijdens de werkles rondes en gebruikt daarbij de bijbehorende pictogrammen. In alle klassen zijn dezelfde pictogrammen zichtbaar:·
Groen: grote ronde.
Rood: kleine ronde.
Bril: observeren.
Een pijl geeft aan waar de leerkracht mee bezig is.
De grote ronde:
De leerkrachtloopt een grote ronde door de klas, kijkt of iedereen verder kan, helpt kinderen op weg. De grote ronde wordt volgens een vaste structuur gelopen.
De kleine ronde:
Er worden enkele lesjes gegeven. dat kan individueel of in groepjes/per niveaugroep. Op initiatief van de leerkracht of op aanvraag van de leerling.
Observeren:
Er worden gerichte observaties gedaan op leerling(en) of op de klas. Na de observatie beoordeelt de leerkracht welke actie er eventueel wordt ondernomen.