Jaarplan 2023-2024

Elk jaar wordt er een jaarplan gemaakt. In dit jaarplan zijn beleidsvoornemen beschreven die een link hebben met de uitgangspunten van het strategisch beleidsplan 2023-2024 van stichting BOOR met de koers: Leerlingen van nu, burgers van morgen’.

Jaarplan 2023-2024 (samenvatting)

Basisvaardigheid rekenen met methodiek REKENKRACHT

Burgerschapsvorming met projecten en projectweken

Gepersonaliseerd leren in een Montessori-school

Leerlijn zichtbaar maken voor elk kind en elke ouder