Visie

Onze visie

Op de Clipper is uw kind het uitgangspunt van ons onderwijs. Elk kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo tot een zelfstandige persoonlijkheid. We combineren het beste van het montessorionderwijs met het onderwijs in de 21e eeuw. Naast het normale lesprogramma, vinden wij het ook belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Daarom hechten we veel waarde aan respect en veiligheid op onze school.

De Clipper: een openbare school

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, wat zijn sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond ook is. Uw kind is heel welkom!

Bij ons op school leren kinderen al vanaf groep 1 respect te hebben voor elkaars mening. We besteden aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaald denkbeeld. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind en iedere leerkracht.

Montessorionderwijs

De montessorimethode is ontwikkeld door Maria Montessori, een Italiaanse arts en hoogleraar die zich heeft ingezet voor wat ze ‘de rechten van het kind’ noemde. Ze verwijst naar een vorm onderwijs en opvoeding, waarbij gekeken wordt naar het aanleren van bepaalde vaardigheden én de volledige ontwikkeling van het kind tot een zelfstandig, onafhankelijk en vrij mens.

Zo werkt de montessorimethode

Op een montessorischool leert een kind zoveel mogelijk in zijn eigen tempo en op zijn manier. We gaan ervan uit dat uw kind nieuwsgierig is en dat we met een stimulerende omgeving een kind prikkelen om te leren.Leerlingen zitten altijd in een groep met verschillende leeftijden bij elkaar. Dit geeft kinderen de kans om van elkaar te leren.Er zijn bij de montessorimethode een aantal herkenbare thema’s te benoemen:

 • Zelfstandigheid
  Uw kind krijgt de vrijheid om te ontdekken wat hij zelf kan en wil doen. Hij leert zelfstandig te zijn, bijvoorbeeld door zelf zijn jas aan te doen. Maar ook leert hij zich verantwoordelijk te voelen, door een ander kind te troosten als deze valt. Het doel is om uw kind op te voeden tot een zelfstandig en onafhankelijk mens.
 • Vrijheid
  De omgeving van montessori zorgt ervoor dat uw kind zich vrij voelt. Vrij om te handelen, te denken, te bewegen en te zijn. We helpen kinderen bij hun keuzes maken en sturen bij waar nodig. Kinderen zijn vrij om, binnen gestelde kaders,  hun werk te kiezen, te bepalen hoe snel ze een taak oppakken en hoe lang ze ermee bezig zijn. Altijd binnen de mogelijkheden van uw kind. Een mooie balans tussen zelf ontdekken en gecontroleerd werken.
 • Gevoelige periodes
  Kinderen pikken in bepaalde periodes van hun ontwikkeling de ene vaardigheid makkelijker op dan op een ander moment. Zo zijn kinderen tussen de 3 en 6 jaar bijvoorbeeld het meest gevoelig voor het leren van taal. Daarom noemen we dit een ‘gevoelige periode’. In deze periodes zorgen we dat de omgeving uw kind aanmoedigt om dit te ontdekken.
 • Voorbereidende omgeving
  De omgeving moet een kind prikkelen tot leren. Daarom zorgen we ervoor dat de omgeving zo is ingericht dat uw kind optimaal kan leren. Dit betekent dat het materiaal goed zichtbaar en overzichtelijk is opgesteld. Kinderen mogen dit materiaal zelf pakken en opruimen. De leerkracht zorgt voor een rustige, ontspannen sfeer. Op die manier kan elk kind zich ontwikkelen op zijn eigen tempo, alleen of in groepjes.

Montessorimateriaal

Het materiaal waar de kinderen mee werken, voldoet aan hoge eisen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat het kind zelf merkt als het iets fout doet met het materiaal en dit daarna zelf kan verbeteren. Dit noemen we ‘controle van de fout’. Ook is het materiaal zo ontworpen dat steeds één eigenschap centraal staat. Zo wordt uw kind niet onnodig afgeleid. De meest bekende montessorimaterialen zijn de ‘roze toren’ en ‘bruine trap’, waarbij kinderen verschillen in afmetingen ontdekken en zij hun motoriek verder ontwikkelen.