Verlof aanvragen

Voor uw kind een dag vrij vragen voor een huwelijk, begrafenis of een jubileum is geen probleem. We verwachten in dit geval een schriftelijke verklaring die ingeleverd kan worden bij de leerkracht. Dit is nodig, zodat wij de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden.

U kunt soms verlof buiten vakanties aanvragen. Hiervoor zijn er strikte regels in de leerplichtwet en mag op basis van de voorwaarden eventueel maximaal 10 dagen.

Verlofformulier minder dan 10 dagen

Verlofformulier meer dan 10 dagen