Verlof aanvragen

Voor uw kind een dag vrij vragen voor een huwelijk, begrafenis of een jubileum is geen probleem. We verwachten in dit geval een schriftelijke verklaring, die ingeleverd kan worden bij de leerkracht. Dit is nodig zodat wij de afwezigheid van uw kind kunnen verantwoorden bij de inspectie of leerplichtambtenaar. U kunt voor verlof buiten vakanties maximaal 10 schooldagen per jaar opnemen, dit moet wel binnen de regels van de leerplichtwet passen.

> Verlofformulier – minder dan 10 dagen

> Verlofformulier – meer dan 10 dagen