Brede School

De Brede School Kop van Zuid is een samenwerkingsverband tussen basisscholen de Pijler, de Clipper en de twee kinderopvangorganisaties in de wijk Kop van Zuid. Het programma wordt mogelijk gemaakt door de gemeentelijke subsidie ‘Leren Loont’.

Gevarieerd programma voor leerlingen

Gedurende het jaar worden er Brede School activiteiten aangeboden. Deze activiteiten starten direct na de herfstvakantie en gaan door tot en met de meivakantie. Aan dit programma kunnen leerlingen na schooltijd gratis deelnemen.

De activiteiten zijn gericht op het maken van verbinding met de kerndoelen van het onderwijs. Hierdoor is verdieping mogelijk op cognitief, fysiek, creatief en sociaal emotioneel gebied. Daarnaast zorgen de activiteiten voor een verbetering van:

  • Elkaar leren kennen
  • Ontplooien van talent
  • Het bieden van gelijke kansen

Inschrijven

Zodra het activiteitenschema bekend is, vindt u deze hier. Inschrijven kan door te mailen naar bredeschool@declipper.nl. Meer informatie over de Brede School kunt u vinden op de website van OBS de Pijler.