Ouderbijdrage

Het basisonderwijs is gratis in Nederland. Wel vragen wij aan ouders een vrijwillige bijdrage voor onze school, dit noemen we de ouderbijdrage. Dit geld gebruiken we bijvoorbeeld voor het organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, sportdag of het schoolreisje. Natuurlijk wordt dit geld goed beheerd door de school. Wij stellen hiervoor een begroting op.

Het actuele bedrag voor de ouderbijdrage vindt u in onze praktische bijlage.