Sociaal veiligheidsplan

Elke school is verplicht om beleid te voeren op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. Omdat we met name de sociale veiligheid van wezenlijk belang vinden, gaan we bij de opzet een stap verder dan de wettelijke verplichtingen. In ons sociaal veiligheidsplan vindt u alle informatie terug. De protocollen liggen ter inzage op school bij de directie.

> Bekijk hier het sociaal veiligheidsplan