Ondersteuning en zorg

Het zorgplan is een document waarin u kunt lezen hoe de zorg en ondersteuning in en buiten de groep georganiseerd wordt. Er staat beschreven hoe de zorg op ‘De Clipper’ wordt vorm gegeven. Op deze manier krijgen alle betrokkenen bij de school een helder beeld welke ondersteuningsmogelijkheden we hebben. We kunnen niet alles en we geven binnen passend onderwijs de grenzen aan wat we kunnen. Zo is duidelijk wat ouders van ons kunnen verwachten.

Onze intern begeleiders zijn uiterst deskundig:

Danijela Borjanin, lid begeleidingsteam stichting Boor danijela.borjanin@stichtingboor.nl

Annelies Leijdekkers, specialist jonge kind

Elk jaar wordt er – zo nodig – een update gegeven aan het zorgplan.

> Bekijk hier het zorgplan 2023-2024