Overblijven

Overblijven op de Clipper

Op de Clipper hebben de kinderen pauze van 12.00  tot 13.00 uur. Uw kind kan thuis eten, maar u kunt ook gebruik maken van het overblijven. Als uw kind overblijft, dan eet hij onder begeleiding van de leerkracht in de eigen groep en speelt uw kind onder begeleiding van een overblijfkracht buiten.

Mocht het slecht weer zijn, dan blijft de overblijfkracht met de kinderen in het klaslokaal. Het buitenspelen gebeurt in twee shifts: van 12.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met overblijf@declipper.nl

Opgeven voor overblijven kan via het aanmeldformulier. Dit kunt u printen, invullen en inleveren op school of per e-mail verzenden naar de leerkracht van uw kind.

De abonnementskosten, de contact- en betaalgegevens vindt u in onze praktische bijlage. Vrije dagen en/of sluitingen van de school, feestdagen en vakanties worden niet verrekend en zijn reeds opgenomen in de tarieven.

Voor- en naschoolse opvang

Ouders die van de diensten van de opvang gebruik willen maken, dienen hun kind zelf op te geven. Onder begeleiding worden de leerlingen bij school opgehaald en vóór schooltijd naar de school gebracht. In onze praktische bijlage vindt u alle gegevens van de desbetreffende organisaties.