Overblijven

Overblijven op de Clipper

De kinderen hebben lunchpauze van 12.00  tot 13.00 uur. Uw kind kan thuis eten, maar u kunt ook gebruik maken van het overblijven. Als uw kind overblijft, is er begeleiding van de leerkracht in de eigen groep en wordt onder begeleiding van een overblijfkracht buiten gespeeld.

Mocht het slecht weer zijn, dan blijft de overblijfkracht met de kinderen in het klaslokaal. Het buitenspelen gebeurt in twee shifts: van 12.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 13.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met overblijf@declipper.nl

Opgeven voor overblijven kan via het aanmeldformulier. Dit kunt u printen, invullen en inleveren op school of per e-mail verzenden naar de leerkracht van uw kind.

De abonnementskosten, de contact- en betaalgegevens vindt u op het aanmeldformulier. Vrije dagen en/of sluitingen van de school, feestdagen en vakanties worden niet verrekend en zijn reeds opgenomen in de tarieven.

1 dag per week: € 5,-/mnd. € 50,- per jaar
2 dagen per week: € 10,-/mnd. € 100,- per jaar
3 dagen per week: € 15,-/mnd. € 150,- per jaar
4 dagen per week: € 20,- € 200,- per jaar

Voor- en naschoolse opvang

Ouders die van de diensten van de opvang gebruik willen maken, dienen hun kind zelf op te geven. Onder begeleiding worden de leerlingen bij school opgehaald en vóór schooltijd naar de school gebracht.