Privacy

Privacy

Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van de kinderen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over de kinderen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.

Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal gegevens van het kind . Ons schoolbestuur heeft met leveranciers van onze school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Informatie over het kind wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de privacyverklaring van ons schoolbestuur, stichting BOOR van toepassing. In de privacyverklaring is beschreven hoe de school omgaat met gegevens over kinderen en wat de rechten zijn van ouders en de kinderen zelf.

Bij vragen op- en aanmerkingen over de AVG en de privacyverklaring kunt u desgewenst contact opnemen met de Privacy Ambassadeur van onze school door middel van het sturen van een e-mail naar:

Privacy@declipper.nl