Bewegingsonderswijs (gym)

Sport

Bewegen is leuk en voor de kinderen op onze school heel gewoon. Elke dag spelen de kinderen buiten. De kleuters op het kleuter (binnen) plein en de midden- en bovenbouw op het speelplein achter de school.

Gymnastiek

In de kleuterklassen staat bewegen dagelijks op het rooster. Tijdens de lessen in het speellokaal leren de kleuters bijvoorbeeld klimmen, klauteren, met ballen omgaan en spelen ze tik- en zangspelletjes.
Ook krijgen de kinderen één keer per week op dinsdag een gymles van onze vakleerkracht. De andere dagen verzorgt de groepsleerkracht de gym of spelles.
De midden en bovenbouw heeft gymles in de gymzaal. De lessen worden door de vakleerkracht gegeven en de leerkracht is er bij.

Zwemmen

In groep 5 en 6 wordt er op vrijdag zwemles gegeven in het zwembad in de Afrikaanderwijk. Uw kind kan tijdens schooltijd verschillende zwemdiploma’s halen.