Centrale eindtoets

In groep 8 nemen we in april de Centrale Eindtoets af bij uw kind. Hiermee wordt de kennis en het inzicht van uw kind onderzocht op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Deze toets ondersteunt het advies dat de kinderen in februari al gekregen hebben. Veel kinderen vinden het logischerwijs spannend om deze eindtoets te maken. Maar als school bereiden we onze kinderen hier goed op voor. Vaak bevestigt de toets dan ook het advies dat wij als school geven voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is bindend.

Bekijk in onze praktische bijlage de actuele uitstroomgegevens van De Clipper.