Doorstroomtoets

In groep 8 nemen we in febuari de landelijke doorstroomtoets af. Hiermee wordt de kennis en het inzicht van uw kind getoetst op het gebied van taal, rekenen en informatieverwerking. Deze toets ondersteunt het voorlopige advies dat de kinderen in februari al gekregen hebben en kan op basis van de uitslag nog aangepast worden.

Veel kinderen vinden het logischerwijs spannend om deze doorstroomtoets te maken. Maar als school bereiden we onze kinderen hier goed op voor. Vaak bevestigt de toets dan ook het advies dat wij als school geven voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de basisschool is bindend.

Bekijk in onze praktische bijlage de actuele uitstroomgegevens van De Clipper.