Nieuws uit groep 6-7-8

Uit groep BB 3—november 2022—

Unieke rekenmethode voor het basisonderwijs | Methode Rekenkracht

Zoals u tijdens de informatieavond heeft gehoord zijn wij dit jaar op de Clipper gestart met een nieuwe rekenmethode, genaamd Rekenkracht. 

 • De methode Rekenkracht werkt vanuit leerlijnen, tussendoelen en toetsen.  
 • Deze zijn afgestemd op de referentieniveaus. Zo krijgen leerkrachten waardevolle inzichten in waar leerlingen op de leerlijn zitten.  
 • De analyse laat op categorie- en leerdoelniveau de beheersing of uitval zien.  
 • Met de afname en analyse stel je vast wat het niveau van een leerling is, wat het uitgangspunt is voor het opstellen van het (les)programma. 
 • Bij ieder onderwerp zijn concrete leerdoelen geformuleerd en geordend van gemakkelijk naar moeilijk.  
 • Voor ieder leerdoel zijn er instructies, oefenmateriaal en toetsen beschikbaar.  

Hoe werkt deze methode in de praktijk? 

 • De leerkracht heeft zich van tevoren verdiept in de instructie van die dag. 
 • Alle leerlingen die met hetzelfde domein bezig zijn krijgen dezelfde instructie op het bord, al dan niet aangepast aan het niveau. 
 • Tijdens de instructie wordt er in stappen uitgelegd wat er gebeurt. 
 • Daarbij wordt er veel gebruik gemaakt van modellen. 
 • Na de instructie gaan de leerlingen in tweetallen, dat noemen wij tweetalcoach aan de slag met de opdrachten, waarbij de leerlingen om en om een som maken en verwoorden wat ze doen. 
 • Zo wordt er dagelijks geoefend met een domein, dit kan in een oefenboek, een kaartenset, een werkboek of digitaal zijn. 

Voor sommige leerlingen is het werken met modellen even wennen, maar eenmaal bezig lukt het vaak wel. 

Hiermee hopen we dat onze resultaten nog beter worden! 

Groetjes uit de bovenbouw   

Uit groep BB 1—september 2022—

In de bovenbouw zijn wij met kosmisch onderwijs begonnen aan het thema ‘Inheemse Amerikanen’. Op de website van Da Vinci, de methode-ontwikkelaar is deze naam inmiddels gangbaar. Maar de papieren versie geeft als titel Indianen. In een interessant gesprek hebben we uitgelegd waarom deze naam niet juist is en we de term ‘Inheemse Amerikanen’ gebruiken

De volgende lessen zijn al aan bod geweest: 

 1. Inheemse Amerikanen: over hoe deze mensen in Amerika gekomen zijn 
 1. Geloof: over verschillende scheppingsverhalen 
 1. Andere volken in Amerika: over de invloeden van andere volken in Amerika 
 1. De bizon 

Deze lessen komen nog aan de orde: 

 1. De cactus 
 1. Koud Klimaat: de kenmerken van een koud klimaat 
 1. Dagelijks leven in Nederland 
 1. Dagelijks leven in de VS: overeenkomsten en verschillen 

Binnen het thema krijgen de kinderen lessen, onderzoeken ze zelf, analyseren ze proefjes en maken ze creatieve (schrijf)opdrachten.