Leren lezen & schrijven

WELKOM BIJ GROEP 3/4!

De ontwikkeling van basisvaardigheden zoals lezen, rekenen, schrijven en taal staan voorop in de midden- en tussenbouw. De nadruk ligt ook op de werkhouding; uw kind wordt gestimuleerd om zelfstandig en geconcentreerd te werken.

Leren lezen & schrijven

Op de Clipper leren we de kinderen foutloos schrijven via de ‘pennenstreken’-methode, maar besteden daarnaast veel aandacht aan het vergroten van de woordenschat, het leren praten, luisteren naar anderen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Ook proberen we om kinderen een echte liefde voor boeken bij te brengen. We lezen veel voor en in de groepen zijn allerlei leesboekjes, woord- en letterkaarten en letterdozen te vinden. Natuurlijk zijn er ook handige ondersteunende computerprogramma’s.