Nieuws- uit groep 3-4-5

Als school willen we de kinderen meer meegeven over burgerschap en cultuur. Om hier goed bij aan te sluiten, zijn wij met de klas op excursie geweest naar ‘Het Gemaal’ op het Afrikaanderplein. Hier werden de kinderen in 2 groepen verdeeld. Aan elke groep was een kunstenaar gekoppeld die een activiteit had ontworpen die passend is voor de middenbouw.  

De ene groep begon met een wandeling over het Afrikaanderplein waarbij de kinderen gericht gingen kijken en luisteren naar de omgeving (gebouwen, verkeer, winkels, kunstwerken enz.). Na de wandeling kregen de leerlingen een tasje met drie opdrachten. Eerst mochten zijn het tasje inkleuren en versieren. Daarna tekenden zij op een ansichtkaart wat zij tijdens de wandeling hadden gezien of gehoord. Op de achterkant van de ansichtkaart schreven de kinderen een berichtje aan iemand die het pas over 25 jaar zal lezen. Het doel is om het tasje met al het werk over 25 jaar aan iemand te geven. 
Tijdens de laatste opdracht maakten de kinderen een kunstwerk van kartonstukjes. Het stelt een herinnering voor aan deze dag.

De andere groep had een tas met plastic afval verzameld. Hiermee mochten ze een echt of zelf bedacht waterdier ontwerpen. De plastic dieren moesten uiteindelijk kunnen drijven in het water. De vraag die gesteld werd aan de kinderen: Wat heeft plastic te maken met waterdieren? Een aantal kinderen wisten dit te vertellen. Plastic afval komt erg vaak in het water terecht, waardoor dieren het plastic opeten. Door teveel plastic in de maag, kan het waterdier ziek worden en zelfs overlijden. 

Tijdens deze leerzame activiteiten hebben de kinderen enorm genoten. Hieronder nog wat foto’s van de leuke dagen op Het Gemaal. 

Komisch onderwijs middenbouw  

Sinds een aantal weken is de middenbouw weer druk bezig geweest met kosmisch onderwijs. Een kind dat de wereld om zich heen gaat verkennen, ervaart de wereld als iets groots, als één geheel. Alles heeft met elkaar te maken. Kosmisch onderwijs gaat dus uit van dat grote geheel. Van de aarde, naar de leefwereld van het kind.

We hebben het gehad over hoe een Nederlandse stad wordt bestuurd. Tijdens deze les hebben wij het gehad over de gemeente en gemeenteraad en wat zij allemaal doen. Wat betekent het als wij een nieuw schoolplein zouden krijgen, wat doet dan de gemeente en hoe ziet dat er dan uit in onze ideale wereld. De les erna ging het vooral over alles onder de grond, wat gebeurt er als je een boterham eet en waar komt deze dan uit eindelijk terecht? In het riool natuurlijk! Afgelopen les is er enorm veel input geweest vanuit de kinderen en hebben wij verschillende culturen en gewoontes naar school gehaald. In welk continent ligt het land waar we het over hebben en welk geloof hoort daarbij?

Uit groep MB 4—februari 2023—

Wist je dat… 

 • Juf Ilon kennis heeft gemaakt met de klas. Zowel de klas als juf Ilon waren erg enthousiast. 
 • Er twee kinderen in M4 grote zus/broer worden 
 • Er 1 leerling uit M4 zwemvaardigheid 2 heeft behaald en verder gaat voor zwemvaardigheid 3 
 • We in de klas hard bezig zijn met het werken met onze weekplanning. De kinderen leren daarbij om te plannen en te bedenken hoeveel tijd ze nodig hebben voor het maken van een werkje. 
 • Als de kinderen binnen komen het eerste wat zij doen is hun weekplanning invullen voor één dag. 
 • Groep 3 al heel goed kunnen lezen. 
 • Groep 4 woorden heeft leren schrijven met -ch/-cht. Vraag maar wat de regel is. 
 • Groep 5 tijdens rekenen heeft leren aanvullen tot 1000 met behulp van een getallenlijn. 
   

Groetjes uit M4. 

Uit groep MB 2—januari 2023—

De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het maken van CITO toetsen. Hiervoor moesten we met de hele klas in toets opstelling zitten. We zaten in rijen van twee naast elkaar, maar niet naast een kind uit hetzelfde leerjaar. Wij zijn begonnen met het vakgebied rekenen en wij hebben daarna de toets begrijpend lezen gemaakt. Deze week en volgende week zullen ook we ook de leestoets en spellingtoets maken. 

Sommige kinderen vinden het superspannend om een toets te maken. Vooral voor de kinderen van groep 3 is het extra spannend omdat het de eerste keer is dat zij zulke belangrijke toetsen zelfstandig moeten maken. 

Nadat we zoveel dagen zelfstandig en stil hadden moeten werken, vonden we het erg fijn om weer samen met andere dingen aan de slag te gaan. Tijdens het samenwerken mogen kinderen overleggen over het werk wat ze zelf hebben gekozen.
Toch kreeg een aantal van ons nog steeds niet genoeg van het rekenen. Wij gingen verder met Rekenkracht op de laptop. De kinderen vinden het geweldig om Sudoku’s te maken. Het biedt hen veel uitdaging en soms hoor je in de klas de hersens kraken! 

Een aantal kinderen hadden wel genoeg van al dat rekenwerk. Zij gingen liever aan de slag met een Engels doosje of een Taal Doen doosje. Voor sommige kinderen is dat best lastig maar gelukkig hebben we genoeg kinderen in onze klas die vloeiend Engels spreken of goed zijn in de taal.

Uit groep MB 1—december 2022—

 We hebben een gastles gehad van de SKVR. Hier hebben de kinderen geleerd wat je allemaal nodig hebt om parfum te maken en hoe de grondstoffen heten. Ze hebben kunnen ruiken en voelen en uiteindelijk heeft ieder kind z’n eigen flesje parfum kunnen maken. Een top les! 

Toen kwam de tijd aan van spanning en verbazing, van stoomboten en pepernoten, met als hoogtepunten de grapjes van rommelpiet en het grote bezoek van Sint. 

Ondertussen werd er ook gewoon geoefend om de lesdoelen te behalen. Daarvoor is een goede taak aanpak en werkhouding heel belangrijk. Kinderen leren om ook aan deze doelen te werken. We hebben hiervoor wekelijks een doel centraal gesteld, bijvoorbeeld ik leer om de taken van mijn planning af te krijgen binnen de werktijd. Er zijn ook kinderen die werken aan een persoonlijk leerdoel. 

De kinderen leren steeds beter te werken met de werkvormen van Rekenkracht. Groep 3 heeft een begin gemaakt met spelling en iedereen doet heel erg z’n best om de woordjes heel mooi in lusletters te schrijven. Zo sluiten wij het jaar af met leeractiviteiten, creatieve activiteiten en een gezellig en sfeervol kerstdiner om na de kerstvakantie uitgerust te beginnen aan het vervolg van het schoolse programma. 

Uit groep MB 2—oktober 2022—

Creatief met Taal: Doen!

In onze klas hebben wij de afgelopen weken op een creatieve manier gewerkt aan taal- en spellingopdrachten uit de Taal: doen! kast. We hebben naast woorden uit de aangeboden spellingcategorieën ook geleerd om onder andere verhalen te schrijven, geheimschrift te creëren, woordzoekers en kruiswoordpuzzels te maken. Dit gaf de kinderen veel meer plezier om aan de slag te gaan met een taal- of spellingwerkje. Hieronder zijn er een aantal werkjes van de kinderen te zien:

Om de twee weken zal er een spreekwoord centraal staan. Deze week staat het spreekwoord: ‘Vele handen maken licht werk’ in de spotlight. Het doel hierbij is dat de kinderen kennis maken met het ‘figuurlijke taalgebruik’. Zij leren de spreekwoorden en de bijbehorende betekenissen die zij op een creatieve manier vertalen naar beeld.

‘Leer mij om zelf werkjes in te plannen’

In de middenbouw leren de kinderen hun werk in te plannen m.b.v. hun weektaak. Zij starten hier eind groep 3 al mee. Het doel van het plannen is het vergroten van eigenaarschap en zicht op eigen leerproces. De afgelopen weken hebben we hier in de klas extra aandacht aangegeven aangezien het plannen soms nog een uitdaging kan zijn.

‘Rekenkracht in ontwikkeling!’
De kinderen raken steeds meer gewend aan de nieuwe werkwijze van rekenen. Als eerst krijgen ze instructie op het doel. Vervolgens verwerken zij het in hun werkboek en daarna op de computer. Alle snelle rekenaars krijgen er een uitdagende rekenpuzzel bij.  De kinderen plannen al hun rekenopdrachten in m.b.v. de taakkaart. Hier staan alle rekendoelen en bijbehorende opdracht bij. In de taakkaart tekenen zij de afgeronde opdrachten af en houden zij ook hun scores bij.

Uit groep MB 1—september 2022—

Leuk dat u een kijkje neemt op onze website.  
Deze week werken we in de hele school met het thema “de week tegen het pesten”.  
We hebben geleerd wat het verschil is tussen plagen en pesten, wat je kunt doen als je merkt dat er in de klas of daarbuiten gepest wordt en dat een volwassene hierover informeren niet ‘klikken’ is, maar hulp vragen.  

Uiteraard stopt aandacht voor pesten na deze week niet en zullen wij structureel aandacht besteden aan het wel en wee in de groep.  
Onze groep wordt al aardig een hechte groep. Door alle groepsvorming activiteiten leren wij elkaar goed kennen en weten we wat de ander fijn of onprettig vindt.  Zo leren we elkaar troosten, hulp bieden en complimenten geven, want iedereen mag er zijn en iedereen hoort erbij.

We hebben dan ook vol enthousiasme gewerkt aan onze complimentenboom. . 

Jahlaysa, Cyenna, Ivy, Carolina, Jasira, Gili, 
Januël, Sumeyah, Eshal, Jayce, Givano, Zonaydha, Danil, 
Jenna, Awish,, Adam, Aras, Alparslan, Adrianne, Kenza, Sami, Ryan, 
Jabriel, Chenealy,, Zoë,  Daphne en de 
Juf, dus … Wij…iedereen van klas M1. 

Ons opzegversje leeft heel erg bij de kinderen

Veel verschillende gezichten
Andere kleuren, andere namen
Jongens, meisjes, andere kleren
In één groep en altijd samen.

Wat gezellig, leuk en fijn
om zo bij elkaar te zijn.
Weet je hoe het leuk kan blíjven?
Als je weet wat een ander wil.

Wie wil graag met kinderen praten?
Wie is vaak het liefste stil?
Wie houdt van lekker stoeien?
Wie speelt heel vaak alleen?

Wie is dol op gekke grapjes?
Wie helpt echt iedereen?
Wie graaft kuilen in de zandbak?
Wie danst altijd op ’t plein?

Wie kan heel goed de bel horen?
Wie vindt de bouwhoek fijn?
Wie zit het liefst naast de juf?
Wie doet soms dit, dan weer dat?
Wie wordt extra vrolijk, als ze koffie heeft gehad?

En jij? Wat doe jij het liefst?
Als je weet wat anderen willen,
houd je daar ook rekening mee.

Dan wordt elke groep gezellig.
Vind je dat een goed idee?

Rekenkracht

De kinderen werken elke dag aan opdrachten uit onze nieuwe rekenmethode Rekenkracht. De kracht van samen leren komt hierbij sterk naar voren. De kinderen werken heel vaak samen. De werkvormen hierbij zijn : 

 • Tweetal coach: de één verwoordt wat zij aan het doen zijn, de ander luistert en controleert.  
 • Zoek iemand die: een werkvorm waarbij de kinderen steeds op zoek gaan naar een ander om een opgave te maken en te verwoorden, daarna gaan zij weer op zoek naar een ander.