Nieuws- uit groep 3-4-5

Uit groep MB 2—oktober 2022—

Creatief met Taal: Doen!

In onze klas hebben wij de afgelopen weken op een creatieve manier gewerkt aan taal- en spellingopdrachten uit de Taal: doen! kast. We hebben naast woorden uit de aangeboden spellingcategorieën ook geleerd om onder andere verhalen te schrijven, geheimschrift te creëren, woordzoekers en kruiswoordpuzzels te maken. Dit gaf de kinderen veel meer plezier om aan de slag te gaan met een taal- of spellingwerkje. Hieronder zijn er een aantal werkjes van de kinderen te zien:

Om de twee weken zal er een spreekwoord centraal staan. Deze week staat het spreekwoord: ‘Vele handen maken licht werk’ in de spotlight. Het doel hierbij is dat de kinderen kennis maken met het ‘figuurlijke taalgebruik’. Zij leren de spreekwoorden en de bijbehorende betekenissen die zij op een creatieve manier vertalen naar beeld.

‘Leer mij om zelf werkjes in te plannen’

In de middenbouw leren de kinderen hun werk in te plannen m.b.v. hun weektaak. Zij starten hier eind groep 3 al mee. Het doel van het plannen is het vergroten van eigenaarschap en zicht op eigen leerproces. De afgelopen weken hebben we hier in de klas extra aandacht aangegeven aangezien het plannen soms nog een uitdaging kan zijn.

‘Rekenkracht in ontwikkeling!’
De kinderen raken steeds meer gewend aan de nieuwe werkwijze van rekenen. Als eerst krijgen ze instructie op het doel. Vervolgens verwerken zij het in hun werkboek en daarna op de computer. Alle snelle rekenaars krijgen er een uitdagende rekenpuzzel bij.  De kinderen plannen al hun rekenopdrachten in m.b.v. de taakkaart. Hier staan alle rekendoelen en bijbehorende opdracht bij. In de taakkaart tekenen zij de afgeronde opdrachten af en houden zij ook hun scores bij.

Uit groep MB 1—september 2022—

Leuk dat u een kijkje neemt op onze website.  
Deze week werken we in de hele school met het thema “de week tegen het pesten”.  
We hebben geleerd wat het verschil is tussen plagen en pesten, wat je kunt doen als je merkt dat er in de klas of daarbuiten gepest wordt en dat een volwassene hierover informeren niet ‘klikken’ is, maar hulp vragen.  

Uiteraard stopt aandacht voor pesten na deze week niet en zullen wij structureel aandacht besteden aan het wel en wee in de groep.  
Onze groep wordt al aardig een hechte groep. Door alle groepsvorming activiteiten leren wij elkaar goed kennen en weten we wat de ander fijn of onprettig vindt.  Zo leren we elkaar troosten, hulp bieden en complimenten geven, want iedereen mag er zijn en iedereen hoort erbij.

We hebben dan ook vol enthousiasme gewerkt aan onze complimentenboom. . 

Jahlaysa, Cyenna, Ivy, Carolina, Jasira, Gili, 
Januël, Sumeyah, Eshal, Jayce, Givano, Zonaydha, Danil, 
Jenna, Awish,, Adam, Aras, Alparslan, Adrianne, Kenza, Sami, Ryan, 
Jabriel, Chenealy,, Zoë,  Daphne en de 
Juf, dus … Wij…iedereen van klas M1. 

Ons opzegversje leeft heel erg bij de kinderen

Veel verschillende gezichten
Andere kleuren, andere namen
Jongens, meisjes, andere kleren
In één groep en altijd samen.

Wat gezellig, leuk en fijn
om zo bij elkaar te zijn.
Weet je hoe het leuk kan blíjven?
Als je weet wat een ander wil.

Wie wil graag met kinderen praten?
Wie is vaak het liefste stil?
Wie houdt van lekker stoeien?
Wie speelt heel vaak alleen?

Wie is dol op gekke grapjes?
Wie helpt echt iedereen?
Wie graaft kuilen in de zandbak?
Wie danst altijd op ’t plein?

Wie kan heel goed de bel horen?
Wie vindt de bouwhoek fijn?
Wie zit het liefst naast de juf?
Wie doet soms dit, dan weer dat?
Wie wordt extra vrolijk, als ze koffie heeft gehad?

En jij? Wat doe jij het liefst?
Als je weet wat anderen willen,
houd je daar ook rekening mee.

Dan wordt elke groep gezellig.
Vind je dat een goed idee?

Rekenkracht

De kinderen werken elke dag aan opdrachten uit onze nieuwe rekenmethode Rekenkracht. De kracht van samen leren komt hierbij sterk naar voren. De kinderen werken heel vaak samen. De werkvormen hierbij zijn : 

  • Tweetal coach: de één verwoordt wat zij aan het doen zijn, de ander luistert en controleert.  
  • Zoek iemand die: een werkvorm waarbij de kinderen steeds op zoek gaan naar een ander om een opgave te maken en te verwoorden, daarna gaan zij weer op zoek naar een ander.