Oefenen met rekenen

Het Montessori-materiaal vormt de basis voor het leren rekenen, maar we merken de laatste jaren een verschuiving op rekengebied. Het rekenen gaat steeds meer over het leren oplossen van praktische problemen uit het dagelijkse leven.