TSO krijgt nieuwe stijl

Per ingang van het nieuwe schooljaar zal de inrichting van de pauzetijd/ TSO veranderen. Dit proces is het afgelopen half jaar uitvoerig in de MR besproken en met instemming van de MR zal het als volgt uitzien:

  • De TSO tijd duurt voor alle kinderen van de Clipper van 12.00 – 13.00 uur.
  • Alle kinderen die gebruik zullen maken van de TSO, blijven een half uur in de klas om te lunchen met hun juf. Het overige half uur spelen zij onder toezicht van pleinwacht buiten.
  • De onderbouw maakt gebruik van het binnenplein. Om het half uur wordt er gewisseld, waardoor er maximaal drie onderbouw groepen buiten zullen zijn.
  • De midden- tot en met bovenbouw spelen in het parkje aan de achterkant van de school. Ook hier wordt er na elk half uur geruild, waardoor er maximaal vijf klassen tegelijkertijd buiten zijn.
  • Met deze opzet willen wij een grote rust en veiligheid terugbrengen gedurende het uur dat er pauze is. Mede door het terugdringen van het aantal klassen dat tegelijkertijd buiten speelt en door het half uur te eten in de klas.
  • De middaglessen starten voor alle kinderen van de school, ook als ze naar huis gaan, om 13.00 uur.
  • De eindtijd blijft 15.15 uur. Met uitzondering van de woensdag.
  • De kosten voor de TSO zijn verlaagd van €240 per kind per jaar. Naar €200 per kind per jaar.

Oud nieuws

24 maart 2023 Nieuwsbrief maart 2023
23 maart 2023 Nieuws uit de groepen
3 maart 2023 Nieuwsbrief februari 2023
21 februari 2023 Open dag
27 januari 2023 Wist u dat