5 oktober De Dag van de Leraar

De ‘Dag van de Leraar’ is de Nederlandse variant van de internationale World Teachers’ Day / Internationale Dag van de Leraar.

Feestdag voor alle leraren
De ‘Dag van de Leraar’ valt in de Nationale Onderwijsweek en is bedoeld als een feestdag voor alle leraren in Nederland. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van onderwijs. In Nederland wordt op deze dag de docent van het jaar bekend gemaakt.

Onderwijs
“Onderwijs is zowel een mensenrecht op zich als een onontbeerlijk middel om andere mensenrechten te realiseren. Als een hefboomrecht is onderwijs immers het voornaamste hulpmiddel dat economisch en sociaal gemarginaliseerde volwassenen en kinderen in staat stelt om zichzelf uit de armoede te halen en de middelen te verwerven om ten volle deel te nemen aan het leven van hun gemeenschap. Onderwijs is essentieel om vrouwen in staat te stellen voor zichzelf op te komen, kinderen te beschermen tegen uitbuiting, gevaarlijk werk en seksuele uitbuiting, mensenrechten en democratie te bevorderen, het milieu te beschermen en de bevolkingsaangroei onder controle te houden. Meer en meer wordt onderwijs erkend als een van de beste investeringen die een overheid kan doen. Maar het belang van onderwijs ligt niet enkel op praktisch vlak: een goed opgeleide, verlichte en actieve geest, in staat vrij en op vele gebieden rond te dwalen, is een van de vreugden en beloningen van het menselijk bestaan.”


Oud nieuws

1 juli 2020 Afscheidsdag voor de zomervakantie
25 juni 2020 Thuisonderwijs tijdens de coronaperiode
16 juli 2019 Kosmisch onderwijs
16 juli 2019 TSO krijgt nieuwe stijl
16 juli 2019 Welkom juf Raiza!