Muziek


De kinderen krijgen les van een vakdocent muziek. Door middel van spel, dans, zingen en op instrumenten spelen, ontwikkelen de kinderen spelenderwijs hun muzikale vaardigheden en hun creativiteit. Door samen muziek te maken en soms op te treden ontstaat er saamhorigheid en plezier en wordt  het zelfvertrouwen van het kind vergroot.