Vanaf 3 jaar

Welkom op de Clipper. Vanaf 3 jaar kunt u uw kind aanmelden op een basisschool een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind tenslotte 8 jaar toe aan een school. Wat vindt u belangrijk dat uw kind meekrijgt in deze tijd?

Wij zetten graag voor u de belangrijkste informatie over de Clipper op een rij, zodat u een geïnformeerde keuze kan maken. Bekijk hier meer informatie over:

Kennismaken

De keuze voor een basisschool is erg belangrijk. We doen dan ook ons best om u zo goed mogelijk in te lichten over onze werkwijze en inschrijfprocedure. Naast alle praktische informatie, is het altijd fijn om even een kijkje te kunnen nemen op school. Daarom leiden we u graag persoonlijk rond. Voor het kennismaken kunt u een afspraak maken. Tijdens deze rondleiding krijgt u een beter beeld van de Clipper en is er ruimte voor uw vragen.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, krijgt u van ons een aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind. Bijvoorbeeld wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, maar ook of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  
 
Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.  

Zorgplicht

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

  • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten.  
  • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het onderwijskundige idee van ons onderwijs.

Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wachtlijst

Onze school heeft momenteel geen wachtlijst.

Wendagen 

Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind vanaf 3 jaar en 10 maanden maximaal 5 dagen bij ons op school komen wennen.  Op de Clipper komen de leerlingen 3 dagdelen wennen. 4 weken voordat uw kind naar school gaat neemt de leerkracht contact met u op om de wendagen af te spreken.
 
Vanaf de dag dat jouw kind vier jaar wordt, verwachten we het hele dagen op school. Vanaf hun vijfde verjaardag zijn kinderen leerplichtig.