Weekverslag 47 onderbouw

Een spannende en leuke sinterklaasweek. Wat is er veel geknutseld en getekend! Ook zijn er pepernoten gebakken in een groep. Gezellig hoor. Verder werd er door de kleuters veel geoefend met klimmen en klauteren …..handig hoor, als je later Piet wilt worden.ūüėäOok komen (hulp) Sint en (hulp) Piet regelmatig in de klas langs uit de sinterklaashoek. De kinderen verkleden zich daar heerlijk en schrijven en tekenen in het grote boek van Sinterklaas. Ze pakken pakjes in bij de inpakhoek en vullen daarmee de schoenen die klaarstaan. Gegarandeerd veel speelpret! 

Observatie

Sommige ouders van kinderen in groep 1 ontvangen een uitnodiging voor een voortgangsgesprek. Om de ontwikkeling van uw kind zorgvuldig en duidelijk in kaart te brengen gebruiken we het kleuterobservatiesysteem BOSOS. We kijken allereerst hoe het wenproces op school verloopt en bespreken dat al na een week of drie met u. Uitgangspunt hierbij is het startformulier dat u heeft ingevuld toen uw kind voor het eerst naar school ging.  
Daarna volgt er een uitgebreide observatie door de leerkracht als uw kind 4 jaar en 3 maanden is. Aan de hand van deze observatie kijken we ook of er ergens extra zorg nodig is. Deze observatie bespreken we met u nadat deze is afgerond.  
Daarna observeren we iedere drie maanden om een duidelijk beeld te krijgen van de voortgang in de ontwikkeling van uw kind. Als er aanleiding is (of soms op verzoek) worden deze observaties ook met u besproken.  
Als uw kind 5 jaar is volgt er opnieuw een uitgebreide observatie. Deze wordt ook standaard met u besproken. Als uw kind pas in groep 2 vijf jaar wordt nemen we toch nog eerst de observatie van groep 5 af.  
In groep 2 zijn de momenten van observatie voor iedereen gelijk n.l. oktober, januari, april en einde van het schooljaar.  
 

Deze week hebben we gewerkt aan: 

 • Motoriek: klimmen en klauteren, o.a.¬†over ladders klimmen¬†en balanceren.¬†¬†
 • Sociaal emotionele ontwikkeling: je schamen, wat is dat en wanneer gebeurt dat wel eens. Hoe zie je aan iemand dat hij zich schaamt?¬†De meeste¬†kinderen kunnen aangeven wanneer ze zich eens geschaamd hebben.¬†¬†
 • Ook deze week weer veel rijmen. We hebben grappige sinterklaasrijmwoorden bedacht en daar zinnen mee gemaakt. Dat vinden veel kinderen nog wel lastig. Lidwoorden (de het en een) worden niet altijd op juiste wijze gebruikt¬†en ook de voorzetsels struikelen de kinderen nog wel eens over. Ook thuis lekker oefenen met:¬†
  aan, achter, af, beneden, bij, binnen, boven, buiten, door, in, langs, met, na, naar, naast, om, onder, op, over,te, tegen, tot, tussen, uit, van, voor, zonder. 
 • We hebben geoefend om de cijfers op de juiste manier te schrijven. Dat gaat voor sommige kinderen al heel gemakkelijk maar anderen moeten nog oefenen. Daarom kom¬†dit¬†regelmatig terug!¬†
 • We leren dat een woord uit klanken bestaat, maar wat is eigenlijk een klank? We leren de kinderen, een¬†klank is¬†hoe een letter klinkt.¬†¬†
  Van al die klanken maak je een woord. Dat kun je horen als je een woord heel langzaam uitspreekt. (slakkentaal) 

en verder…..

 • We leren steeds beter zelfstandig opruimen.¬†¬†
 • Rekenen: heel veel tellen en terugtellen. We tellen de dagen af naar het sinterklaasfeest.¬†Nog….10-9-8-7-6- enz…¬†
 • Aan een kleutertekening kun je vaak zien of kinderen al oog krijgen voor details. Daarvoor mochten de kinderen allemaal sint of piet tekenen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier. Erg leuk om te zien!¬†
 • Om de motoriek te trainen mochten de kinderen ook vouwen. Vouwen vraagt veel van de samenwerking van de handen maar ook ruimtelijk inzicht. Veel kinderen vinden dit nog best moeilijk.¬†We hebben leuke sinterklazen gevouwen¬†en sommige groepen vouwen een boot of gaan dit nog doen.¬†
 • En verder nog heel veel andere werkjes.¬†¬†

Sinterklaasjournaal

De betrokkenheid bij het sinterklaasjournaal is groot. Er wordt veel gesproken over de baby van luisterpiet en chocopiet. We zullen volgende week zien hoe het e.e.a. allemaal afloopt.  
Het blijft leuk om de website van het sinterklaasjournaal af en toe te volgen.  
https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/kijken. 


Oud nieuws

24 maart 2023 Nieuwsbrief maart 2023
23 maart 2023 Nieuws uit de groepen
3 maart 2023 Nieuwsbrief februari 2023
21 februari 2023 Open dag
27 januari 2023 Wist u dat