Week van de lentekriebels

Van 7 juni tot en met 10 juni geven wij lessen in het kader van de week van de lentekriebels. Dit jaar hebben we de week uitgesteld naar deze datum. In deze week geven wij extra aandacht aan relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Voor de lessen gebruiken we het digitale lessenpakket ‘Kriebels in je buik’. De lessen zijn gericht op 4 thema’s te weten: Sociale en emotionele ontwikkeling; Seksuele weerbaarheid; Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld en Voortplanting en gezinsvorming

Verschillende thema’s

Binnen ieder thema is een grote hoeveelheid aan lessen beschikbaar. Afhankelijk van de leeftijd krijgen de kinderen lessen over het thema

Hieronder ziet u een voorbeeld van een les die hoort binnen het thema sociale en emotionele ontwikkeling voor de onderbouw. Bij de les ‘Ik vind je lief’ leren de kinderen hoe ze gevoelens van affectie kunnen uitdrukken. 

thema: ik vind je lief, onderbouw

Binnen het thema seksuele weerbaarheid leren de kinderen voor zichzelf opkomen. Groepsdruk weerstaan en nee durven zeggen. Hieronder ziet u een voorbeeld uit een les voor groep 6. In de les
Bloos je van Bloot leren kinderen dat er verschillende normen en
(culturele) gewoontes bestaan rondom acceptabele kleding, bloot zijn
Uit de les Bloos je en privacy, en dat de perceptie over bloot zijn en privacy kan van Bloot (groep 6)
veranderen in de tijd.

uit de les: bloos je van bloot groep 6

Het voorbeeld hieronder komt uit de les ‘Wat zie je in de media’ voor de bovenbouw. In deze les binnen het thema ‘Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld’ leren kinderen dat schoonheidsidealen in de media niet altijd overeenkomen met de realiteit.

Wat zie je in de media, les voor de bovenbouw

Ten slotte nog een voorbeeld uit het thema Voortplanting en gezinsvorming. In de les ‘Seks wat is dat?’ voor groep 8 leren de kinderen seksuele gevoelens begrijpen en accepteren. De kinderen weten dat de seksuele levensstijl per persoon kan Uit de les Seks wat is dat verschillen en dat je zelf je eigen tempo bepaalt en eigen keuzes
((Groep 8) mag maken Daarnaast is het van belang dat seksuele contacten vrijwillig, prettig en gewenst plaatsvinden.

seks, wat is dat? groep 8


Oud nieuws

24 maart 2023 Nieuwsbrief maart 2023
23 maart 2023 Nieuws uit de groepen
3 maart 2023 Nieuwsbrief februari 2023
21 februari 2023 Open dag
27 januari 2023 Wist u dat