Voortgangsgesprekken

In veel groepen zijn de afgelopen weken of worden in de komende week nog voortgangsgesprekken gehouden. De meeste voortgangsgesprekken vinden telefonisch of online plaats met de leerkracht van uw kind.
In het voortgangsgesprek bespreken we samen de ontwikkeling van uw kind. Soms is dit naar aanleiding van het verslag. Het eerste voortgangsgesprek vindt plaats in november. De kinderen krijgen dan nog geen verslag.

Items die we bespreken:

  • Welke lesdoelen heeft uw kind de afgelopen periode behaald of waar moeten we samen nog aan werken.
  • We bespreken eventueel eerder gemaakte afspraken.
  • Wat signaleren we tijdens de lessen in de klas.
  • Welke ontwikkeling maakt uw kind door op sociaal emotioneel gebied.
  • Zijn er eventueel hiaten op de leerlijn van uw kind en hoe en op welke manier gaan de dit op school aanpakken.

Natuurlijk is er ruimte om vragen te stellen. We stellen het op prijs dat u ook bijzonderheden van thuis met ons bespreekt.
Als u tussendoor vragen heeft wacht daar dan niet mee. Neem via e-mail contact op met de leerkracht van uw kind. U mag altijd vragen of hij/zij contact met u opneemt.

Voorbereiding

Misschien heeft u behoefte aan een stukje voorbereiding op het voortgangsgesprek.
U kunt de tips op onderstaande website eens lezen.
Lees meer


Oud nieuws

19 november 2021 Weekverslag 46 onderbouw
18 november 2021 Voortgangsgesprekken
5 oktober 2021 5 oktober De Dag van de Leraar
5 oktober 2021 Kinderboekenweek
16 juli 2020 Hoera! Het is zomervakantie!