Even voorstellen: Nandi Mahn

Onze anti-pestcoördinator is Nandi Mahn. 

Wat doet de anti-pestcoördinator?

Als een kind op school ervaart dat hij of zij gepest wordt is dat heel vervelend. Het kind kan dan als eerste hierover praten met de groepsleerkracht. De groepsleerkracht is de eerste aanspreekpersoon. De anti-pestcoördinator is de tweede aanspreekpersoon. Als de leerkracht er niet is of met iemand anders wil praten kan het kind ook terecht bij Nandi Mahn, onze anti-pest coördinator.

Als anti-pest coördinator ondersteunt Nandi de leerkracht, kinderen en eventueel ouders als er sprake is van pesten. Verder houdt zij zich bezig met het pestbeleid op school en hoe we dit met elkaar zoveel mogelijk kunnen voorkomen.


Oud nieuws

30 september 2022 Nieuws uit de groepen
23 september 2022 Grapje moet kunnen toch?!
23 september 2022 Gi Ga Groen
23 september 2022 Nieuwsbrief
2 september 2022 Algemene ouderavond