Kennismaken

De keuze voor een basisschool is erg belangrijk. We doen dan ook ons best om u zo goed mogelijk in te lichten over onze werkwijze en inschrijfprocedure. Naast alle praktische informatie, is het altijd fijn om even een kijkje te kunnen nemen op school. Daarom leiden we u graag persoonlijk rond. Voor het kennismaken kunt u een afspraak maken. Tijdens deze rondleiding krijgt u een beter beeld van de Clipper en is er ruimte voor uw vragen.

Het is altijd fijn om even een kijkje te kunnen nemen op school. Daarom leiden we u graag persoonlijk rond. Hiervoor kunt u een afspraak maken. Tijdens deze rondleiding krijgt u een beter beeld van de Clipper en is er ruimte voor uw vragen.

Wennen op school

Ouders vinden het vaak fijn om hun kind voor de eerste schooldag al te laten kennismaken met het begrip ‘naar school gaan’. Daarom is het mogelijk om uw kind tot drie dagdelen te laten wennen in de klas. Dit kan vanaf het moment dat uw kind drie jaar en elf maanden oud is.

Leerlingen van of naar een andere school

Bij wisseling van basisschool kunt u ook een afspraak maken voor een rondleiding. Daarna volgt een gesprek met directie en interne begeleiding. Tijdens dit gesprek wordt bekeken wat de verwachtingen van ouders ten opzichte van de nieuwe school zijn en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Na dit gesprek neemt De Clipper contact op met de huidige school en wordt er gekeken of we als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeftes van het kind.

Mocht u toch voortijdig de Clipper verlaten, dan wordt er gezorgd voor een goede overgang naar de nieuwe school. We doen dit door informatie over uw kind over te dragen aan de nieuwe school. De informatie wordt altijd eerst met u als ouders besproken.