Een school kiezen

Een school kiezen

Als uw kind bijna 4 jaar wordt, is het tijd om een school te kiezen. Een belangrijke keuze, want u vertrouwt uw kind tenslotte 8 jaar toe aan een school. Wat vindt u belangrijk dat uw kind meekrijgt in deze tijd? Welke visie moet een school hebben om aan te kunnen sluiten bij uw eigen visie? Lastige vragen, die u niet kunt beantwoorden zonder meer informatie. Daarom vertellen we graag wat meer over onze school om u een beter beeld van de Clipper te geven.

Over de Clipper

Wij zijn een montessorischool met duidelijke normen en waarden. Zelfstandigheid, vrijheid en een prettige leeromgeving staan centraal op onze school. We vinden het belangrijk dat alle kinderen tot hun recht komen en in hun eigen tempo leren ontdekken en zich ontwikkelen.

”Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen.”

Zo werkt de montessorimethode

Op een montessorischool leert een kind zoveel mogelijk in zijn eigen tempo en op zijn manier. Natuurlijk sturen we wel op de leerdoelen. We gebruiken daarbij veel mooie materialen, die hierbij helpen. Het is speciaal montessorimateriaal, dat niet in het reguliere onderwijs gebruikt wordt. We gaan ervan uit dat uw kind nieuwsgierig is en dat we met een stimulerende omgeving een kind prikkelen om te leren. Daarom zitten in een groep altijd leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar. Dit geeft kinderen de kans om van elkaar te leren.